Bộ sàng cấp phối đá dăm

Liên hệ

Bộ sàng cấp phối đá dăm dùng để thí nghiệm xác định thành phần hạt theo tiêu chuẩn thí nghiệm quốc gia mới nhất TCVN 8859 : 2011, bộ sàng cấp phối đá dăm có xuất xứ từ Trung Quốc phù hợp tiêu chuẩn TCVN, ASTM, AASHTO

Hãng sản xuất: Nanjing T-Bota Scietech (TBT)

Nước sản xuất: China  

Bộ sàng cấp phối đá dăm đường kính 200mm (mắt vuông)

Sàng  D200 cỡ 50mm

Sàng  D200 cỡ 37,5mm

Sàng  D200 cỡ 25mm

Sàng  D200 cỡ 19mm

Sàng  D200 cỡ 9,5mm

Sàng  D200 cỡ 4,75mm

Sàng  D200 cỡ 2,36mm

Sàng  D200 cỡ 0,425mm

Sàng  D200 cỡ 0,075mm  

Bộ sàng cấp phối đá dăm đường kính 300mm (mắt vuông)

Sàng  D300 cỡ 50mm

Sàng  D300 cỡ 37,5mm

Sàng  D300 cỡ 25mm

Sàng  D300 cỡ 19mm

Sàng  D300 cỡ 9,5mm

Sàng  D300 cỡ 4,75mm

Sàng  D300 cỡ 2,36mm

Sàng  D300 cỡ 0,425mm

Sàng  D300 cỡ 0,075mm 

Đặc điểm nổi bật chưa được kích hoạt
Chức năng đánh giá chưa được kích hoạt